Prava stranaca u BiH

Advokat Jasmin Hašarić pruža usluge stranim državljanima i kompanijama širom svijeta povodom širokog spektra pravnih pitanja u Bosni i Hercegovini – od imigracije i dobijanja boravišne dozvole, dobijanja radne dozvole, kupovine nekretnina, rješavanja personalnog statusa, osnivanja firme do rješavanja sporova i izvršenja stranih sudskih odluka.

HAŠARIĆ sa saradnicima je jedna od rijetkih advokatskih kancelarija u Bosni i Hercegovini koja se bavi zastupanjem klijenata u oblasti prava stranaca. Stranci koji planiraju da borave u Bosni i Hercegovini se susreću sa velikom brojem dilema, a potencijalno i teškoća u iznalaženju najboljeg pravnog okvira za uređivanje statusnih pitanja za sebe, članove svoje porodice, zaposlena lica i sl.

Naša advokatska kancelarija za strance pruža sveobuhvatnu pravnu uslugu počev od momenta ulaska stranca u Bosnu i Hercegovinu, pa do regulisanja njegovog pravnog statusa u vidu odobrenja za privremeni boravak i, po potrebi, dobijanja radne dozvole.

Standardne usluge advokata uključuju:

Advokat pomaže stranim fizičkim i pravnim licima u pitanjima sa međunarodnim elementom i prekograničnim sporovima, kao što su zahtjevi za naknadu štete i izvršenja strane sudske odluke.