Radno pravo

Savjetujem poslodavce i/ili radnike o njihovim pravima i obavezama iz radnog odnosa. Pripremam ugovore o radu, menadžerske ugovore, pravilnike o radu sa sistematizacijom radnih mjesta, nacrte otkaza ugovora o radu, programe o zbrinjavanju viška radnika, vodimo pregovore s radnicima u ime poslodavaca, te pripremamo odluke i druge interne akte. Radnike zastupam u radnim sporovima radi osporavanja zakonitosti otkaza i vraćanja na rad, mobinga, isplate iznosa vezanih uz radnopravni odnos, kao i u svim drugim radnim sporovima.