Stečaj i likvidacija

Savjetujem i zastupam klijente, po potrebi u svojstvu likvidatora, u svim fazama likvidacionog postupka pružajući klijentu sveobuhvatnu pravnu uslugu s ciljem što bržeg završetka postupka na zadovoljstvo klijenta. Savjetujem i zastupam klijente u stečajnim postupcima pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Klijente najčešće zastupam u postupcima naplate priznatih potraživanja. Po potrebi zastupam klijente u sudskim postupcima zbog osporavanja potraživanja klijenta. Zastupam klijente u javnim nadmetanjima u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika.